Dichotisch Luisteren Training 

Stapelgek op Dieren

Download voor iPad!

Download voor Android-tablet of Chromebook!

Download voor Windows!

Stapelgek is een training die stapsgewijs het dichotisch luisteren traint. Geleidelijk aan wordt deze vaardigheid aangeleerd en de gebruiker wordt steeds beter in deze vaardigheid gedurende het doen van de training. Het maakt gebruik van het tegelijkertijd aanbieden van verschillende dierengeluiden op elk oor en de gebruiker dient te ontcijferen welk dier er aangeboden is.

 

 

 

Het bewijs achter deze training

Recently a study was presented that confirms the effectiveness of Zoo Caper (ASHA, 2015).

Talloze studies wijzen op het verband tussen problemen in het dichotisch luisteren en leesproblemen of andere leerproblemen.

Dichotische vaardigheden zijn nodig om klanken en geluiden die tegelijkertijd in beide oren binnenkomen te kunnen onderscheiden. Deze vaardigheid vraagt dat verbindingen naar iedere hersenhelft en tussen de hersenhelften (via het auditieve gedeelte van de hersenbalk) goed werken. Het goed functioneren van deze verbindingen speelt ook een rol bij selectieve aandacht, het kunnen verleggen van de aandacht en ook bij het onderscheiden van een stem in een omgeving waar er afleidende geluiden zijn (bijvoorbeeld in de klas). Problemen in het functioneren van deze verbindingen kunnen leiden tot verhoogde afleidbaarheid, moeite om de aandacht bij de leerkracht te houden als er afleidende geluiden zijn en het niet goed inzetten van de Auditieve Vaardigheden ter ondersteuning van leerprocessen, waardoor er achterstanden kunnen ontstaan.

 

American Academy of Audiology. (2010).  Clinical practice guidelines. Guidelines for the Diagnosis, Treatment and Management of Children and Adults with Central Auditory Processing Disorder.  Retrieved from www.audiology.org/resources

American Speech-Language-Hearing Association. (2005).  (Central) auditory processing disorders – The role of the audiologist (Position statement). Retrieved from www.asha.org/policy 

Bellis, T. J., Barker, M. D., & Martin, M. J. (2015) Training CAPD: The whe, who, how, and why of Dichotic Listening Training.  Presentation at ASHA conference, Denver. CO. November. 

Bellis, T. J. (2003). Assessment and management of central auditory processing disorders in the educational setting: From science to practice (2nd ed.). New York, NY: Delmar Learning. 

Tonale Patronen         Training

Vliegles

Download voor iPad!

Download voor Android-tablet of Chromebook!

Download voor Windows!

Vliegles is een aantrekkelijke training voor het kunnen onderscheiden van verschillende tonen, patronen in tonen en andere verwerkingsvaardigheden. In de training worden deze facetten aangeboden en de gebruiker moet onthouden wat er en in welke volgorde is aangeboden. Het kunnen inzetten van het werkgeheugen bij auditieve taken wordt hiermee ook getraind.                                                      

 

 


Het bewijs achter deze training

In vele studies is naar voren gekomen dat het Tonale Patroon Geheugen een aspect van de Auditieve Verwerking is, dat sterk correleert als ook de onderliggende bouwstenen is van leesvaardigheid. Het fonologische bewustzijn, dat ook sterk gecorreleerd is met de leesprestatie, hangt ook samen met het Tonale Patroon Geheugen. Hoewel we niet precies weten hoe al deze facetten met elkaar samenhangen is het wel duidelijk dat we ze allemaal moeten onderzoeken en waar nodig moeten verbeteren om het kind een betere startpositie bij het leren te geven. 

 

Corriveau, K., Pasquini, E., & Goswami, U. (2007). Basic auditory processing skills and specific language impairment: A new look at an old hypothesis.  Journal of Speech Language, and Hearing Research, 50, 647-666.

Smart, J. L., Purdy, S. C., & Leman, K. R. (2012). Evaluation of (central) auditory processing and phonological/phonemic awareness in 6-year-old children: A pilot study to determine test efficiency and inter-subject reliability. Journal of Educational Audiology, 18, 6-15.

Sharma, M., Purdy, C. S., & Kelly, A. S. (2009). Comorbidity of auditory processing, language, and reading disorders.  Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 52, 706-722.